meni
  • Registracija / Studenti-ce

Mala mjesta dalmatinske Zagore

Miljevci

Miljevci su naselje i visoravan površine preko 100 kvadratnih kilometara smještena između rijeka Krke, Čikole te planine Promine, na tek nekoliko kilometara udaljenosti od Drniša.
Područje broji oko 1100 stanovnika a obuhvaća sedam sela: Bogatić, Brištane, Drinovci, Kaočine, Karalić, Ključ, Širitovci. Ovo siromašno i kršno područje kroz povijest je bilo atrakcija mnogim osvajačima, topografski idealan primjer Dalmatinske zagore.  Prve tragove života svjedoči Oziđana pećina, arheološka istraživanja utvrdila su nazočnost svih neolitičkih kultura na jadranskom prostoru, zatim eneolitičkih, te onih ranoga i srednjega brončanog doba. Čovjek je je u pećini neprekidno bio prisutan u razdoblju od 5000 do 1500 godina prije Krista.  Duga je 59 metara, široka od pet do sedam, visoka oko 2,5 metara. Nalazi se na lijevoj obali Krke, iznad Roškog slapa, na području Bogatića miljevačkog, na samom vrku kanjona, na nadmorskoj visini od 220 metara. Ovo područje je nadasve bogato poviješću,ali pokušat ćemo u ovom broju obuhvatit šta više možemo. Područje sela Miljevaca u srednjem vijeku pripadalo je kninskoj biskupiji. Vjerski život, čini se, odvijao se oko tvrđave Ključice (Ključ), grada hrvatskih velikaša Nelipića iznad rijeke Čikole. Na Krki se dizala druga utvrda Kamičak ispod koje su pronađeni ostaci crkve. Miljevački plato se kroz povijest pokazao kao nezaobilazno mjesto prilikom realizacije svih najvažnijih odluka u korist hrvatskog naroda. Tako su svojevremeno velike govore su održali hrvatski velikani poput Stjepana Radića i Franje Tuđmana. U novije vrijeme poznat kao prvi oslobođeni teritorij u Domovinskom ratu akcijm OperacijaMiljevci 21.lipnja 1992. godine.
Kulturno bogatstvo leži u dugoj povijesti. Srednjovjekovna utvrda Ključica najveća i najočuvanija utvrda na prostoru Nacionalnog parka „Krka". Podigli su je hrvatski plemenitaši Nelipići u 13. stoljeću nad kanjonom rijeke Čikole kako bi zaštitili svoje posjede od suparničke plemenitaške obitelji Šubića. Zbog svog strateškog položaja Ključica je često bila uzrokom sukoba njezinih gospodara Šibenčana. 1546. godine zauzimaju je Turci koji njome vladaju do 1648. godine kada su konačno istjerani.Od tada je Ključica napuštena i više se nikada u njoj nije živjelo.
U vrijeme najveće opasnosti-Turaka,stanovništvo ovog područja očuvalo je kršćanstvo. Najviše zahvaljujući samostanu Visovac, prvi puta se spominje 1345. u darovnici kralja Ljudevita Anžuvinskog koji je grad Rog i otok Visovac darovao knezu Budislavu Ugriniću. Na otoku se nalazi crkva iz 17. stoljeća i franjevački samostan. Najstariji očuvani dijelovi kompleksa su bunarska kruna iz 14. stoljeća, te dijelovi samostanskog klaustra iz 15. stoljeća.U samostanu se čuva vrlo vrijedna zbirka knjiga, umjetnina i ostalih važnih dokumenata.
Župna crkva Presv. Imena Isusova bila u Drinovcima je sagrađena početkom XVIII. stoljeća. Od stare crkve je sačuvana polukružna svoltana apsida i kamen nad sporednim vratima na kojemu je upisana godina 1759. što ju je dao uklesati tadašnji župnik fra Petar Petrović iz Vrlike sigurno u prigodi popravka i otvaranja tih vrata. Na zidu visi stara slika Gospina koju je naslikao fra Alfonz Talaja. U crkvi ima srebreno procesionalno raspelo, mletački rad XVIII. stoljeća, danas na velikom oltaru. Osim župne tu je i crkva Svetog Petra i Pavla u Širitovcima, sagrađena još u predtursko doba i služila je kao župna crkva. Početkom XVIII. st. je obnovljena. God. 1912-13. stara je  porušena i sagrađena nova kamena. Više puta je popravljana kao g. 1958, 1970, 1975, 1978, 2011.
Naše dvije „Dame“ ,Krka i Čikola očarale su sve svojom ljepotom,tu simbijozu koju čine s kamenom je neopisiva. Dok se one probijaju kroz „ljuti krš“ leđa im čuva planina Promina. Ljepotica visoka je 1148 metara,dominira cijelim krajolikom okolnog područja te se s nje pruža prekrasan pogled na Miljevački plato te na spomenute „Dame“ .
Težak je život na kamenu,toj škrtoj zemlji. Koliko je on težak toliko je pošten. Osim poljoprivrede već poznate grane(vinogradarstvo i maslinarstvo) izdiže se seoski turizam. Nacionalni par“Krka“ glavni pokrezač ove grane. Roški slap smješten je oko 36 kilometara nizvodno od izvora rijeke. Početak barijere čini niz malih kaskada (Ogrlice) nakon kojih slijede brojni rukavci i otočići. Preko sedrenih slapova prelazi cesta koja je obale poveziva u rimsko doba. Uz lijevu obalu slapišta niz je atraktivnih vodenica od kojih su neke i danas još u upotrebi.
Ova spomenuta ljepota pivlači svake godine sve veći broj turista koji su prepoznali šta znači čisti zrak i netaknuta priroda. Idealno mjesto za odmor duše od grada, smoga, asfalta...
Ovaj „raj na zemlji“ sigurno morate posjetiti,zato ako niste sve vam je jasno. Vidimo se !!!

 

Sveučilište u Zagrebu

Stipendije

Studentski centar

Studentski zbor

Pčelarstvo Divljaković

pcelarstvo

Vinarija Duvančić

vinarijaduvancic

Distribucija pića

dugi-z-95

Perković - Rakije i Likeri

perkiviclikeri1

Pršutana Miljevci

drniskiprsut